Hoe word je een goed raadslid?

‘Dat verklaar en beloof ik’ zei ik gisteren in de raadszaal. En daarmee was ik geïnstalleerd als raadslid. Voor de 3e keer mocht ik dit meemaken.

We zullen er als 11- koppige PvdA-fractie weer een mooie tijd van maken.  Tot onze grote verrassing werden we weer verreweg de grootste partij. Nu moeten we juist laten zien dat we kwaliteit in huis hebben en als PvdA de stad werkelijk iets te bieden hebben.

Met mijn twee termijnen ervaring, weet ik dat het nog een hele kunst is om een goed raadslid te zijn. Raadslidmaatschap is namelijk een vak apart. En het kost al zo veel tijd, dus tijd voor scholing schiet er ook vaak bij in.

De griffie heeft tot taak de raad te ondersteunen en probeert dan ook scholing te organiseren. Van de griffier van Almere, Jan Dirk Pruim, zag ik een aantal interessante aanbevelingen daarvoor in zijn essay ‘Raadslid zijn is een vak beheersen’.

  • Zoek nieuwe wegen om te leren en te ontdekken en koppel deze aan de raadswerkzaamheden.
  • Ontsluit kennis door te werken met panels, jury, visitatie, klankborgroepen en betrek daar inwoners bij.
  • Zet de denkkracht van studenten in, bijvoorbeeld door een pop- up universiteit.
  • Zet topambtenaren en – bestuurders in om raadsleden te begeleiden.
  • Benut de technische mogelijkheden voor e-learning op maat

Uiteindelijk pleit hij zelfs voor een Academie voor lokale politiek en democratie. Dat zou pas de echte erkenning zijn voor het raadsvakmanschap. Dat is zeker de moeite waard. Want de lokale politiek wordt steeds belangrijker en goede raadsleden zijn hard nodig!

Ondertussen zijn wij als PvdA natuurlijk ook voortdurend bezig met het overdragen van kennis. Ervaring en kennis in de partij is er genoeg!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.