Over mij

 

POLITIEK EN PRAKTIJK

Ik combineer mijn werkzaamheden bij het Friesland College (MBO) al langere tijd met het raadslidmaatschap. Een mooie combinatie. Want ik zie in mijn werk dat goede samenwerking tussen bedrijven en scholen hard nodig is. Deze tijd vraagt om nieuwe vormen van samenwerking waarin arbeidsmarkt en onderwijs elkaar moeten versterken. Leeuwarden staat bekend als een echte HBO- en MBO-stad en die kracht moeten wij volop blijven gebruiken. Juist voor MBO-ers liggen er volop kansen op de arbeidsmarkt

AANPAKKEN

Politiek is voor mij vooral een kwestie van aanpakken. En laten zien dat het anders kan. Niet rechtsom, maar linksom. Geen oeverloze discussies, maar beslissingen nemen. Daadkracht tonen. Dat brengt politiek ook dichter bij de mensen.

CREATIEF

Mijn politieke kleur is waar mijn hart ligt: links. Omdat ik geloof in een ‘samen’leving en niet in een land van individuen en tegenstellingen. In zo’n samenleving moet alle ruimte zijn voor frisse ideeën en creativiteit. Kwaliteiten die enorm door goed onderwijs gestimuleerd kunnen worden. En in zo’n samenleving moet altijd een goed vangnet zijn voor mensen die het minder treffen.

WERK

We heten niet voor niets Partij van de Arbeid. Want in welke tijd je ook leeft, het hebben van werk is een belangrijke voorwaarde voor een goed leven. Het geeft inkomen. Het geeft sociale context. Het geeft waardering. En leidt tot zelfvertrouwen. En door werk blijf je jezelf ontwikkelen. Kortom, werk is voor iedereen belangrijk. Daarom zet ik me samen met Lutz in voor meer kansen op werk door goed onderwijs. Juist in Leeuwarden.

En zo gaan we

SAMEN NAAR HET BESTE VAN LEEUWARDEN!